>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR=TRINPSIJT=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
           
  Kies voor de Metrische Wereldkalender en neem 'n Metrische agenda

G O E D   N I E U W J A A R *
aan het begin van de

METRISCHE KALENDER

•  'n mondiale kalender wereldwijd
•  etnisch en anderszins inklusief
•  zo metriek en modern als de meter
•  zo natuurlijk en oud als de natuur
•  op transparante wijze eeuwigdurend

* 'n goed nieuw jaar, goed voor jezelf en voor anderen
www.trinp.org: TRINPsijtindeks, hoofdpagina, vertaling, spelling
           
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR=TRINPSIJT=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
trinp.org/Tong/DzT/Tijd/Nieuwjrk.HTM ©Copyright M. Vincent van Mechelen, 56-71 aSWW
mag van deze kaart 'n volledige afdruk worden gemaakt voor niet-kommerciële doeleinden.


Deze kaart is ook beschikbaar in This Language, in This Language en Zhezhong Yuyan te zamen, en gedeeltelijk in Zhezhong Yuyan